Provincies van Belgie
Belgie telt 10 provincies. Sinds de laatste staatshervormingen behoren de provincies tot de bevoegdheden van de gewesten. Het Vlaams en het Waals Gewest tellen elk 5 provincies. De provincies vormen het bestuurlijke niveau tussen de gemeenten enerzijds en de regionale en federale overheid anderzijds. Het derde Belgische gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt geen deel uit van enige provincie, of is zelf niet onderverdeeld in provincies.
(c) 2007 by Navigator companyAll right reserved
Webmaster Harley  harleysite@gmail.com